Connect with us

Puchar Polski FW i SLALOM 2010

News

Puchar Polski FW i SLALOM 2010

Już w najbliższy weekend (18-20.06) odbędzie się Puchar Pplski 2010 w klasach: formuła windsurfing i slalom. Zawody zostaną rozegrane na terenie bazy Easy Surf Center która mieści się na kampingu Chałupy 6.

Regaty Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu posiadające licencję PZŻ
EASY Surf Shop Allegro Cup Chałupy

1. Organizatorzy.
* EASY Surf Center – główny organizator
* Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
* Kemping Chałupy 6

2. Termin.
18-20 czerwiec 2010

3. Miejsce.
Kemping Chałupy 6, baza EASY Surf Center.
Regaty rozegrane zostaną po stronie Zatoki Puckiej.
Mapa dojazdu oraz rezerwacja noclegów na www.easy-surfcenter.pl.

4. Prawo udziału w regatach.
Prawo startu w regatach mają zawodnicy posiadający:
* ważną licencję zawodnika,
* ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich,
* ważne badania lekarskie,
* ważny certyfikat nadania numeru na Żagiel,
* wniesione w PZŻ opłaty za reklamy indywidualne na Żaglach

5. Konkurencje.
* Course Racing według zasad przewidzianych dla klasy Formuła Windsurfing (1 deska seryjna, z listy desek dla FWC, konstrukcyjnie niewyposażoną w miecz, o maksymalnej szerokości 1005 mm + 3 żagle o maksymalnej powierzchni 10,0 m2 dla młodzików, 11,0 m2 dla juniorów i 12,5 m2 dla seniorów i mastersów; trzy stateczniki o maksymalnej długości 700 mm; Przewiduje się rozegranie maksymalnie 11 wyścigów dla Formuły Windsurfing
* Slalom
* Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

6. Kategorie:
* Kobiety
* Juniorzy – do 20 lat
* Juniorzy młodsi – do 17 lat
* Masters – powyżej 35 lat

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. Zasady rozgrywania regat.
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisanymi regatowymi ISAF 2005/2008 (ISAF Racing Rules of Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją żeglugi. Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat, nie później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego pierwszy wyścig. Wszelkie zmiany Instrukcji żeglugi będą podane pisemnym komunikatemna oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18.00 dnia poprzedniego.

8. Bezpieczeństwo.
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności 4 kg., pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. Odpowiedzialność.
* Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
* Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemna zgodą.
* PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. Ramowy terminarz regat.
Dzień Zerowy (czwartek) – 17.06.2010r.
18:00-20:00 – Rejestracja zawodników

Dzień Pierwszy (piątek) – 18.06.2010r.
9:00 .– 11:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień Drugi (sobota) – 19.06.2010r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Impreza integracyjna przy grillu w bazie EASY Surf Center

Dzień Trzeci (niedziela) – 21.06.2010r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Ostatni możliwy start:
– jeżeli regaty są rozegrane – do godziny 12:30
– jeżeli regat nie rozegrano – do godziny 17:00
14:00 Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 12:30. W przeciwnym razie 45 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu)

11. Zgłoszenia.
* Zgłoszenia wstępne można składać e-mailem: info@easy-surfcenter.pl.
* Zgłoszenie ostateczne: w Biurze Regat w dniu poprzedzającym regaty (18:00-20:00) i pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. Rejestracja desek i żagli.
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Course. Lista powinna zawierać:

* nazwę firmy, model i numer fabryczny deski,
* nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli,
* nazwy firm, modele oraz długość stateczników.

W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu, może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę. Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. Wpisowe.
* PSW ustaliło wysokość wpisowego na: 100 pln (juniorzy – 80 pln)
* Opłaty wpisowego dokonywać można w Biurze Regat przed imprezą.

14. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Zakwaterowanie oraz wyżywienie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie.
Istnieje możliwość rezerwacji przyczep kempingowych w Bazie EASY Surf Center. Więcej informacji: www.easy-surfcenter.pl.

Dodatkowe informacje: wjazd na kemping dla uczestników nie mieszkających na terenie kempingu – 20 zł, dla uczestników mieszkających na terenie kempingu – 12 zł.

15. Nagrody.
* Pula nagród wynosi 15 000 PLN
* Organizatorzy gwarantują wartościowe nagrody rzeczowe dla co najmniej trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach. W zależności od dodatkowych sponsorów wartość nagród może wzrosnąć.
* Za 1 miejsce w kategorii Formuła Windsurfing nagrodą jest deska Tabou Manta.
* Poza nagrodami w poszczególnych kategoriach zostaną rozdane pamiątkowe dyplomy i puchary.

16. Informacje dodatkowe.
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów po obu stronach żagli i noszenia koszulek reklamowych podczas wszystkich wyścigów.

Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, tel.: (22)480483 fax.: (022) 849 90 82 lub (22) 848 04 83, e-mail: pyasport@pya.org.pl . Licencja zawodnika: dla zawodników do 15 lat – 20 pln, dla zawodników powyżej 15 lat 30 pln. Ubezpieczenie OC na cały sezon 150 pln.

Kontakt do organizatora / Biuro Regat:
info@easy-surfcenter.pl
telefon: 0-501-149-412

17. Sponsorzy.
* Allegro
* Sklep EASY Surf Shop
* Baza EASY Surf Center
* Gaastra & Tabou
* PSW

18. Patroni medialni
* Sieplywa.pl
* Surfnation.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

More in News

To Top