Connect with us

Puchar Polski Jeziorsko 2010

News

Puchar Polski Jeziorsko 2010

ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHAR POLSKI W KLASIE FORMUŁA WINDSURFING w SEZONIE 2010
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu posiadające licencję PZŻ

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2009 OFICJALNE WRĘCZENIE PUCHARÓW
w klasie FORMUŁA WINDSURFING

1. Organizatorzy:
AZS Organizacja Środowiskowa w Łodzi – główny organizator
Hydrosfera
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

2. Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Dobrej
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Starostwo Powiatowe w Turku
Urząd Miasta i Gminy w Warcie
Starostwo Powiatowe w Poddębicach

2. Termin:
14-16.05.2010r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru terminu. Zgodnie z prognozą pogody w terminie najpóźniej do 8 maja zostanie podany termin zatwierdzony przez organizatorów i PSW. Informacja pojawi się na www.SiePlywa.pl
Ważna informacja w pkt. 13-15

3. Miejsce:
Zbiornik „Jeziorsko” – Kościanki, 62-730 Dobra woj. wielkopolskie (mapka dojazdu www.rafa.net.pl ) – rezerwacji noclegów należy dokonywać nie później niż
do 08 maja 2010r.

4. Prawo udziału w regatach.
Prawo startu w regatach mają zawodnicy posiadający:
ważną licencję zawodnika
ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich
ważne badania lekarskie
ważny certyfikat nadania numeru na żagiel
wniesione w PZŻ opłaty za reklamy indywidualne na żaglach

5. Konkurencje.
Course Racing wg zasad przewidzianych dla klasy Formuła Windsurfing (1 deska seryjna, z listy desek dla FWC, konstrukcyjnie niewyposażoną w miecz, o maksymalnej szerokości 1005 mm + 3 żagle o maksymalnej powierzchni 10,0 m2 dla młodzików, 11,0 m2 dla juniorów i 12,5 m2 dla seniorów i mastersów; trzy stateczniki o maksymalnej długości 700 mm; Przewiduje się rozegranie maksymalnie 11 wyścigów Course
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu

6. Kategorie:
Open (senior)
Juniorzy – do 19 lat
Juniorzy – do 17 lat
Kobiety
Masters – powyżej 35 lat
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. Zasady rozgrywania regat.
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisanymi regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules of Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat, nie później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego pierwszy wyścig.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18.00 dnia poprzedniego.

8. Bezpieczeństwo.
W wypadku decyzji SG o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności 4 kg., pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. Odpowiedzialność.
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemna zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. Ramowy terminarz regat:
Dzień Pierwszy:
10:00 – Otwarcie regat
10:30 .- 12:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
18:00 -Zakończenie sezonu 2009 – Impreza integracyjna oraz wręczenie Pucharów w klasach Formuła Windsurfing i Slalom

Dzień drugi:
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Impreza integracyjna przy ognisku

Dzień trzeci:
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Ostatni możliwy start:
jeżeli regaty są rozegrane – do godziny 12:30
jeżeli regat nie rozegrano – do godziny 17:00
14:00 Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 14:30. W przeciwnym razie 45 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu)
Poczęstunek po zakończeniu regat

11. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wstępne (patrz załącznik) można składać:
Faksem na numer (42) 677 10 18
E-mail: sport@lodz.azs.pl
pocztą na adres AZS Łódź 91-404 Łódź ul. Lumumby 22/26, z dopiskiem „regaty windsurfing”
Zgłoszenie ostateczne: w Biurze Regat w dniu poprzedzającym regaty i pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. Rejestracja desek i żagli:
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Course. Lista powinna zawierać:
nazwę firmy, model i numer fabryczny deski
nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli.
nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. Wpisowe:
PSW ustaliło wysokość wpisowego na: 140 pln.
Opłaty wpisowego dokonywać można:
w biurze Regat przed imprezą.

14. Zakwaterowanie i wyżywienie
Zakwaterowanie nad samym Jeziorskiem w Ośrodku Wypoczynkowym „RAFA” Kościanki 62-730 Dobra woj. wielkopolskie. Zgłoszenia rezerwacji miejsc bezpośrednio w ośrodku pod telefonem: 0-608-108-431 (na miejscu możliwość przechowani sprzętu w zamkniętym budynku, baza noclegowa: ośrodek 60 miejsc, kemping 100 miejsc, pole namiotowe 100 miejsc. Zawodników uprasza się w przypadku rezerwacji pokojów o łączenie się w grupy kilkuosobowe z uwagi na ograniczone miejsca noclegowe w domkach. W tym roku zmienił się właściciel ośrodka. Zostaną wprowadzone zmiany dotyczące jakości zakwaterowania oraz sanitariatów

Wyżywienie podczas regat gwarantuje organizator (śniadania, obiady – wieczorny poczęstunek), dodatkowe informacje: parking, wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów, boisko sportowe, tenis stołowy, teren ogrodzony, przystań wodna, port dla żeglarzy i wodniaków, organizacja ognisk z pieczeniem kiełbasek, w pobliżu korty tenisowe, rezerwat ornitologiczny

15. Nagrody:
Organizatorzy gwarantują wartościowe nagrody rzeczowe w kategoriach licznie obsadzonych. Przewidziane są również nagrody finansowe: kat. Open (miejsca I-III), kat. Junior (I miejsce). W zależności od sponsorów wartość nagród może wzrosnąć. Obecna pula nagród 15.000 zł . Dyplomy pamiątkowe oraz puchary w poszczególnych kategoriach zostaną ufundowane przez patronów imprezy (Starostowie, Wójtowie powiatów zaangażowanych w organizację imprezy)

16. Imprezy towarzyszące:
Zawody paintball, quady

17.Informacje dodatkowe:
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów po obu stronach żagli i noszenia koszulek reklamowych podczas wszystkich wyścigów.
Informacje dodatkowe – kontakt w PZŻ z Elżbietą Polowczyk.

Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt zawodnika – można wcześniej rezerwować pobyt kontaktując się z Tomasz Ostach tel.: 608 108 431
W celu ułatwienia odnalezienia miejsca odbywania się zawodów podajemy stronę z mapką www.rafa.net.pl
Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, tel.: (22)480483 fax.: (022) 849 90 82 lub (22) 848 04 83, e-mail: pyasport@pya.org.pl . Licencja zawodnika: dla zawodników do 15 lat – 20 pln, dla zawodników powyżej 15 lat 30 pln. Ubezpieczenie OC na cały sezon 150 pln.

Biuro regat udzieli informacji i pomocy w wypełnieniu formalności koniecznych do startu w regatach.

Biuro regat:
e-mail: sport@lodz.azs.pl
telefon: 0-507 240 742

17. Sponsorzy:
HYDROSFERA
X-Grupa
Sygnatariusze porozumienia Zbiornik Jeziorsko
18. Patroni medialni
TVP 3 Łódź
TVP 3 Poznań
Radio Łódź
Nasze Radio

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

More in News

To Top